Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Veiklos (MTEP) Lengvata

Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Veiklos Lengvata leidžia įmonėms sutaupyti iki 30% MTEP projekto metu patirtų išlaidų. Kaip? Šis sutaupymas įmanomas per sumažintą pelno mokestį ir nesvarbu ar moksliniai tyrimai yra jūsų įmonės pagrindinė veikla, ar kuriate sprendimus gavę finansavimą per tokias ES programas kaip: Intelektas, Inočekiai, Smartinvest, Inoklaster, Horizontas ar kt. Dažnai klaidingai manoma, kad šia lengvata gali pasinaudoti tik aukštųjų technologijų įmonės. Tačiau MTEP lengvata gali pasinaudoti ir įmonės, tyrimus naudojančius savo pagrindinių veiklos sričių efektyvinimui bei gerinimui. Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Veiklos lengvata yra naudojama gamybinėse, pramonės, žemės ūkio bei kituose sektoriuose.

Kaip tai veikia?

Pelno mokesčio įstatymu įtvirtinta MTEP lengvata numato, kad naujų produktų, paslaugų ir technologijų kūrimo bei tobulinimo sąnaudos iš įmonės pajamų gali būti atskaitomos 3 kartus. Tarkime jūsų įmonės metinės pajamos yra 2 000 000 EUR. O įmonės sąnaudos sudaro 700 000 EUR, iš kurių 100 000 EUR sudaro MTEP sąnaudos. 3 kartus apskaitomos MTEP pajamos mažins apmokestinamųjų pajamų bazę (iki 1 100 000).  Taikant 15% pelno mokesčio tarifą tokia įmonė galėtų sutaupyti 60 000 EUR pelno mokesčio. Pritakius MTEP lengvatą įmonei reikėtų susimokėti 135 000 EUR pelno mokesčio, tuo tarpu jos netaikant 195 000 EUR.

Prie MTEP sąnaudų gali būti priskiriama:

  • Projekto dalyvių darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
  • Komandiruočių išlaidos.
  • Paslaugų įsigijimo išlaidos (nuoma, MTEP konsultacijos kt.).
  • Trumpalaikio turto išlaidos (įskaitant medžiagas bei žaliavas reikalingas produkto gamybai)
  • Kai kurios pridėtinės išlaidos

Kodėl Mutato?

Mūsų komanda yra dirbus su lyderiaujančiomis Lietuvos technologijų įmonėmis. Ne vienai jų padėjome pritraukt ES finansavimą produktų kūrimui. Padedame įmonėms ne tik pateikti dokumentaciją, kuri atitinka visus teisės aktus bei projekto kriterijus. Taip pat padedame pagrįsti jog klientų projektas, kuriam yra siekiama pritaikyti MTEP lengvatą atitinka keliamus reikalavimus. ( kuriamas sprendimas yra naujas, jam sukurti bus naudojamos specifiškai įvardinamos technologinės priemonės. Tuo pačiu apginame projekto aktualumą, prieš komisiją)

Susisiekime