ES finansuojami Mutato projektai

Projekto „UAB „Mutato nomini“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ įgyvendinimas

2022 m. sausio 18 d. UAB „Mutato nomini“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0400 „UAB „Mutato nomini“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 70 000,00 Eur paramos.

UAB „Mutato nomini“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti inovatyvų konsultacijų dėl finansavimo galimybių paslaugos dizainą ir sukurtam dizainui organizuoti e-rinkodaros kampaniją. Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių dizainų sprendimų sukūrimą bei rinkodaros inovacijų diegimą, UAB „Mutato nomini“ padidins savo paslaugų efektyvumą ir patrauklumą vartotojams bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės pardavimus ir pagerins finansinius rodiklius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Mutato nomini“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Mutato nomini“

 

Projekto tikslas – Padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą ir paklausą, investuojant į originalų paslaugos dizainą ir rinkodaros inovacijas įsigyjant paslaugas iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 93 400,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 70 000,00 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2022-01-18

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-07-31

 

Projekto „UAB „Mutato nomini“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 22 d. UAB „Mutato nomini“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0582 „UAB „Mutato nomini“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 50 000,00 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. 

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Mutato nomini“ e.komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Mutato nomini“

 

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 66 980,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 50 000,00 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2021-09-10

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-15