E-Verslas

E-Verslas COVID-19

Finansavimas verslo skaitmenizacijai

(Informacija preliminari)

Paramos tiklas yra paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ): skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; optimizuoti darbo kaštus. Jei Jūsų įmonė gamina produktus arba parduoda paslaugas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Numatoma kvietimo pradžia: 2021m. pirmas IV

Numatomas kvietimo biudžetas: 40 mln. EUR

Remiamos veiklos:

 • E-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų, produktų, paslaugų skaitmeninimą MVĮ gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų elektroninę prekybą ir pristatymą

Tinkamos išlaidos:

 • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
 • Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą;
 • Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos;
 • E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;
 • Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.);
 • Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;
 • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais;
 • Netiesioginės išlaidos (10 proc. nuo visų išlaidų)

Skiriama parama: nuo 35000 iki 50000 EUR.

Projekto trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas: 90%

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR.
 • Neišnaudotas reikiamas De minimis likutis

Siekiami rodikliai:

 • 2022m. MVĮ pajamos pakilusios 20% lyginant su 2020m. ar/arba nemažiau finansuojamo dalies;
 • Investicijas gavusios įmonės naujai sukurtos nuotolinės darbo vietos.

 

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.