E-komercijos modelis (E-Verslas)

E-komercijos modelis COVID-19

(E-verslo modelis COVID-19)

Finansavimas verslo skaitmenizacijai

(Informacija preliminari)

Paramos tiklas yra paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ): skaitmenizuoti verslą ir jį efektyviau plėtoti internete; išlaikyti / kurti darbo vietas; optimizuoti darbo kaštus. Jei Jūsų įmonė gamina produktus arba parduoda paslaugas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Numatoma kvietimo pradžia: 2021m.

Numatomas kvietimo biudžetas: 40 mln. EUR

Remiamos veiklos:

 • E. komercijos modelių diegimas, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
  1. klientų (B2C, B2B) savitarnos sprendimus (e. parduotuvių platformose, B2B platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus);
  2. išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.
 • Į  remiamų veiklų apimtį patenka ir nuotolinio pardavimo įrankiai intelektinių paslaugų įmonėms – pvz., architektams, auditoriams aktualūs sprendimai video komunikavimui, pardavimų valdymui, užsakymų valdymui, t. y. platformoje registruojamos sutartys ir jų valdymas.

Tinkamos išlaidos:

 • kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Skiriama parama: iki 50000 EUR.

Projekto trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas:  75%

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintų produktų ar suteiktų paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR į metus;
 • Neišnaudotas reikiamas De minimis likutis.

Prioritetiniai kriterijai:

 • Prioritetas bus suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
 • Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį augimo potencialą numatantiems MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonė.

Siekiami rodikliai:

 • MVĮ pajamų kylimas;
 • Investicijas gavusios įmonės naujai sukurtos nuotolinės darbo vietos.

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.