Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“

(Konkursinis)

Priemonės tikslas yra užtikrinti prevencijos gerinimą ir sveikatos netolygumų pažinimą, išskirtinį dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei (stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę).

Paskelbtu kvietimu yra siekiama įkurti centrus, kuriuose bus teikiamos socialinės kompleksinės aukštos kokybės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant geriausiai atliepti vaiko interesus augti saugioje aplinkoje.

Remiamos veiklos:

 • Patalpų, kuriose bus teikiamos socialinės kompleksinės paslaugos vaikams ir jų šeimoms, įrengimas
 • Socialinių kompleksinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimas (įskaitant ir apgyvendinimo centre paslaugas)
 • Priemonių, būtinų socialinių kompleksinių paslaugų teikimui, įsigijimas
 • Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas
 • Socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų kompetencijų, reikalingų darbui su vaikais ir šeimomis, ugdymas.

Tinkami pareiškėjai: Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 3 metų socialinių paslaugų vaikams ir (ar) šeimoms teikimo patirtį.

Tinkami partneriai: Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros. 

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Laikotarpis: 30 mėn.

Paraiškų pateikimo terminas: 2021-07-19 16:00 val.

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.