Smart FDI

Kvietimo pradžia: 2019m rugpjūčio mėn. 21d.

Kvietimo pabaiga: 2020m rugsėjo mėn. 30d.

 

Paraiškos rašymo kaina:

 • Paraiškos tinkamumo nustatymas 2000 eur
 • Paraiškos parašymo mokestis 3000 eur
 • Sėkmės mokestis 5% paramos vertės, bet ne mažiau 10 000 eur

 

Remiamos veiklos:

 • 1 veikla – tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 • 2 veikla – tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 • 3 veikla – tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

 

Tinkamos išlaidos:

MTEP:

 1. patentai ir licencijos (programinė įranga netinka)
 2. MTEP, konsultavimo paslaugos (1+2 ne daugiau 50% MTEP biudžeto)
 3. medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai
 4. IMT nusidėvėjimas
 5. DU ir komandiruotės
 6. įrangos nuoma; patalpų nuoma
 7. netiesioginės (6+7 ne daugiau 10%)

Infrastruktūra:

 1. statyba, rekonstravimas, kap. remontas
 2. baldai
 3. komp. technika (ne daugiau 50% infrastruktūros biudžeto, jeigu nevykdoma MTEP)
 4. patentai, licencijos
 5. įranga

Organizacinės ir procesų inovacijos:

 1. patentai, licencijos
 2. MTEP paslaugos
 3. medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai
 4. IMT nusidėvėjimas
 5. DU ir komandiruotės
 6. netiesioginės (admin. DU ir admin. prekės)

Ne Lietuvos Respublikoje vykdomų veiklų (komandiruotės) biudžetas iki 15% tinkamų išlaidų.

 

Reikalavimai:

Įmonė (būtina tenkinti bent vieną):

 • Lietuvos įmonė, kuriai užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką
 • Užsienio įmonė, kuri iki projekto sutarties pasirašymo turi įregistruoti įmonę Lietuvoje, kuriai turės lemiamą įtaką
 • Užsienio įmonės įsteigtas filialas LR.

Tinkamumo kriterijus pagal PFSA 23.4 punktą (būtina tenkinti bent vieną):

 • Pareiškėjas LR ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą.
 • Pareiškėjas nėra vykdęs veiklos LR ir ketina pradėti MTEP veiklą.

 

Partneriai:

 • 1 veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
 • 2 veiklai partneriai negalimi;
 • Jei 3 veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža, maža ir (ar) vidutine įmone.

 

Viso numatyta finansuoti:  15 mln. EUR

Maks. finansavimas:

 • 1 veiklai max. 3 mln. EUR
 • 2 veiklai 6,5 mln. EUR
 • 3 veiklai 0,5 mln. EUR

Projekto intensyvumas: max 80% daugiau info kitame psl.

Projekto trukmė: max. 36 mėn.

 

Lentelė 1. MTEP finansavimo intensyvumas

Biudžeto proporcija vykdant MTEP su partneriais

Lentelė 2. Infrastruktūros finansavimo intensyvumas

Lentelė 3. Organizacinių ir procesų inovacijų finansavimo intensyvumas

 

Siųsti užklausą

 

Mutato nomini stiprybės:

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.