Smart FDI

Numatoma kvietimo pradžia: neskelbiama

 

Remiamos veiklos:

 • 1 veikla – tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 • 2 veikla – tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 • 3 veikla – tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

 

Tinkamos išlaidos:

MTEP:

 1. patentai ir licencijos (programinė įranga netinka)
 2. MTEP, konsultavimo paslaugos (1+2 ne daugiau 50% MTEP biudžeto)
 3. medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai
 4. IMT nusidėvėjimas
 5. DU ir komandiruotės
 6. įrangos nuoma; patalpų nuoma
 7. netiesioginės (6+7 ne daugiau 10%)

Infrastruktūra:

 1. statyba, rekonstravimas, kap. remontas
 2. baldai
 3. komp. technika (ne daugiau 50% infrastruktūros biudžeto, jeigu nevykdoma MTEP)
 4. patentai, licencijos
 5. įranga

Organizacinės ir procesų inovacijos:

 1. patentai, licencijos
 2. MTEP paslaugos
 3. medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai
 4. IMT nusidėvėjimas
 5. DU ir komandiruotės
 6. netiesioginės (admin. DU ir admin. prekės)

Ne Lietuvos Respublikoje vykdomų veiklų (komandiruotės) biudžetas iki 15% tinkamų išlaidų.

 

Reikalavimai:

Įmonė (būtina tenkinti bent vieną):

 • Lietuvos įmonė, kuriai užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką
 • Užsienio įmonė, kuri iki projekto sutarties pasirašymo turi įregistruoti įmonę Lietuvoje, kuriai turės lemiamą įtaką
 • Užsienio įmonės įsteigtas filialas LR.

Tinkamumo kriterijus pagal PFSA 23.4 punktą (būtina tenkinti bent vieną):

 • Pareiškėjas LR ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą.
 • Pareiškėjas nėra vykdęs veiklos LR ir ketina pradėti MTEP veiklą.

 

Partneriai:

 • 1 veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
 • 2 veiklai partneriai negalimi;
 • Jei 3 veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža, maža ir (ar) vidutine įmone.

 

Finansuota praeitame kvietime:  15 mln. EUR

Maks. finansavimas:

 • 1 veiklai max. 3 mln. EUR
 • 2 veiklai 6,5 mln. EUR
 • 3 veiklai 0,5 mln. EUR

Projekto intensyvumas: max 80% daugiau info kitame psl.

Projekto trukmė: max. 36 mėn.

 

Lentelė 1. MTEP finansavimo intensyvumas

Biudžeto proporcija vykdant MTEP su partneriais

Lentelė 2. Infrastruktūros finansavimo intensyvumas

Lentelė 3. Organizacinių ir procesų inovacijų finansavimo intensyvumas

 

REZERVUOKITE JUMS TINKAMĄ LAIKĄ NUOTOLINEI KONSULTACIJAI

Suplanuokite nuotolinį susitikimą kurio metu preliminariai įvertinsime ar Jūsų įmonė atitinka paraiškos reikalavimus, atsakysime į Jūsų klausimus ir pateiksime pasiūlymą paraiškos parašymui bei projekto administravimui. REZERVUOKITE DABAR!

 

MUTATO STIPRYBĖS

Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

 

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.