Kūrybiniai čekiai

Kūrybiniai čekiai COVID-19

Finansavimas dizaino ar rinkodaros inovacijoms

(Informacija preliminari)

Ši priemonė yra skirta MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės), kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) kūrimą, tobulinimą ir diegimą. Jei Jūsų įmonė gamina produktus arba parduoda paslaugas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Numatoma kvietimo pradžia: 2021m. pirmas IV

Numatomas kvietimo biudžetas: 7 mln. EUR

Remiamos veiklos:

 • Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Tinkamos išlaidos:

 • Įsigijimas ir diegimas originalių produktų sprendimų (dizaino ar rinkodaros inovacijų). Pareiškėjas su paraiška turi su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančiu fiziniu asmeniu ar įmone sudarytą darbo arba paslaugų teikimo sutartį (gali būti preliminarioji paslaugų teikimo sutartis).

Skiriama parama: Šiuo metu nėra žinoma kiek paramos galės prašyti vienas pareiškėjas.

Projekto trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas: 90%

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR;
 • Neišnaudotas reikiamas De minimis likutis.

Prioritetiniai kriterijai:

 • Prioritetas bus suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
 • Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį augimo potencialą numatantiems MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonė.

 

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.