Kūrybiniai čekiai

Kūrybiniai čekiai COVID-19

Finansavimas dizaino ar rinkodaros inovacijoms

(Informacija preliminari)

Priemonė yra skirta MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės), kurios įregistruotos virš 1 m. ir, siekdamos didinti konkurencingumą, yra pasirengusios investuoti į originalių produktų ir paslaugų dizaino kūrimą, tobulinimą ir diegimą bei rinkodaros paslaugas. Jei Jūsų įmonė gamina produktus arba parduoda paslaugas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Numatoma kvietimo pradžia: 2021m.

Numatomas kvietimo biudžetas: 7 mln. EUR

Remiamos veiklos:

 • Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Tinkamos išlaidos:

 • originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu perkama dizaino kūrimo paslauga;
 • projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis;
 • dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą;
 • rinkodaros inovacijų sukūrimas:
   rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos (SMM);
   video reklamos sukūrimo ir viešinimo internete išlaidos;
   mobiliosios rinkodaros išlaidos;
   reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (pvz., reklaminių skydelių (angl. banners),
  reklaminių straipsnių išlaidos);
   turinio rinkodaros išlaidas (pvz., internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el.
  leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai).

Skiriama parama: nuo 30 000 Eur iki 100 000 Eur.

Projekto trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas: iki 75%

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintų produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR į metus;
 • Neišnaudotas reikiamas De minimis likutis.

Projekto atrankos kriterijai:

 • Prioritetas bus suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
 • Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį augimo potencialą numatantiems MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonė.

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.