Inostartas

Inostartas

 

Priemonė „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui. Kreipkitės į Mutato komandą jei turite inovatycių įdėjų naujo verslo pradžiai ar esamo vystymui, atsakysime į visus Jūsų klausimus, padėsime su dokumentų rengimu ir užtikrinsime kokybišką galutinį rezultatą – gautą finansavimą.

 

Numatoma kvietimo pradža: Tęstinė projektų atranka.

 

Remiamos veiklos (plačiau – puslapyje žemiau):

 • Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklą.
 • Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mikro, mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.
 • Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklą.

 

Įmonei keliami reikalavimai (privalomi):

 • Nėra priskiriama sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
 • Nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizacijos;
 • Direktorius ir buhalteris neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;
 • Nėra taikoma ar nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;
 • Nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;
 • Nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;
 • Registrų centrui pateiktos finansinė ataskaitos;
 • Nėra skolų Sodrai ir VMI (paraiškos teikimo ir vertinimo metu).

 

1. Inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklą
Tinkamos išlaidos Žinių taikymo koncepcijos formulavimas
Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas/patvirtinimas
Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas
Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei
Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas
Trukmė max. 12 mėn.
Max biudžetas 31202.29 (Gamtos ir technologijos mokslai – GTM); 28008.70 (Humanitariniai ir socialiniai mokslai – HSM)
Veiklos trukmė: SVV įmonė veikianti iki 12 mėn.
Finansavimo intensyvumas 70% – Veiklą vykdant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.
85% – Veiklą vykdant kitur.

 

2.

Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mikro, mažosiose ir vidutinėse įmonėse

(MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo

Tinkamos išlaidos Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos + mokesčiai.

Tyrėjas: magistras + 3 metų MTEP patirtis arba doktorantas. Daugiau nei 1 metus neturi būti darbo ryšių.

Mokslininkas: mokslo daktaras. Daugiau 1 metus neturi būti darbo ryšių.

Trukmė max. 24 mėn.
Max biudžetas 48491.52 (ir GTM ir HSM)
Veiklos trukmė: SVV įmonė veikianti ne mažiau 12 mėn.
Apyvarta Ne mažiau 15 000 eur.
Finansavimo intensyvumas Labai maža ir maža – 60%, vidutinė 50% – Veiklą vykdant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.
Labai maža ir maža – 70%, vidutinė 60% – Veiklą vykdant kitur.

 

3. Inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklą
Tinkamos išlaidos Prototipo demonstravimas
Bandomosios partijos gamyba
Sukurto naujo produkto įvertinimas
Intelektinės nuosavybės teisės į tobulinamą prototipą turi priklausyti pareiškėjui
Trukmė max. 18 mėn.
Max biudžetas 46806.44 (GTM), 42013.05 (HSM)
Veiklos trukmė: SVV veikianti nuo 12 iki 36 mėn.
Apyvarta Ne mažiau 15 000 eur.
Finansavimo intensyvumas 65% – Veiklą vykdant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose.
80% – Veiklą vykdant kitur.

 

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.