Inoklaster LT

Numatoma kvietimo pradžia: neskelbiama

 

Remiamos veiklos:

Investicijos klasterio Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo (toliau – MTEPI) infrastruktūrai kurti.

 

Tinkamos išlaidos:

 • Statyba;
 • Rekonstravimas, kap. remontas;
 • Įranga;
 • Komp. technika;
 • Baldai;
 • Su MTEPI infrastruktūra susiję patentai, licencijos (ne daugiau 25% biudžeto).

 

Projekto parengtumo reikalavimai:

Turi būti parengtas klasterio veiklos planas.

 

Balai:

 • Projekto  metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis – 20 balų
 • Projekto įgyvendinimo  metu ir 3 metus po projekto  veiklų įgyvendinimo pabaigos klasterio pajamų,  gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto  metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su projektui  skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma – 20 balų
 • visų  klasterio narių patirtų išlaidų moksliniams tyrimams  ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) per 3 metus nuo  projekto įgyvendinimo ir projekto vykdymo metu skirtumas su visų klasterio narių patirtomis  išlaidomis MTEP paraiškos pateikimo metais – 25 balai
 • Klasterio išsivystymo lygis – 15 balų
 • Klasterio  narių skaičius – 10 balų
 • Klasterio bendradarbiavimas su  užsienio partneriais ir (arba) mokslo  ir studijų institucijomis bendroms mokslinių  tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veikloms vykdyti – 5 balai
 • Projektas prisideda  prie bent vieno Europos Sąjungos  Baltijos jūros regiono strategijos tikslo  ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ įgyvendinimo – 5 balai

Minimali balų suma yra 40.

 

Finansuota praeitame kvietime:  18,3 mln. EUR

Max. finansavimas: nuo 1,8 iki 2,5mln. Eur  priklausomai nuo sumanios specializacijos

Min. finansavimas: 300 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas: 30%

Projekto trukmė: max. 36 mėn.

 

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Pareiškėjai – juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius;
 • Nepatiria sunkumų;
 • Nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;
 • Nėra skolų Sodrai ir VMI (paraiškos teikimo dieną);
 • Registrų centrui pateiktos finansinė ataskaitos.

 

REZERVUOKITE JUMS TINKAMĄ LAIKĄ NUOTOLINEI KONSULTACIJAI

Suplanuokite nuotolinį susitikimą kurio metu preliminariai įvertinsime ar Jūsų įmonė atitinka paraiškos reikalavimus, atsakysime į Jūsų klausimus ir pateiksime pasiūlymą paraiškos parašymui bei projekto administravimui. REZERVUOKITE DABAR!

 

MUTATO STIPRYBĖS

Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

 

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.