Expo-sertifikatas

Numatoma kvietimo pradžia: neskelbiama

 

Remiamos veiklos:

planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

 

Tinkamos išlaidos:

 • produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas;
 • sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
 • sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos;
 • eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

 

Balai:

 • planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimtys vertine išraiška (faktiniai duomenys) ataskaitiniais prieš projekto pateikimą metais ir jų dinamika (prognozė), vertinant šių rodiklių kasmetinius prognozuojamus duomenis nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo – 40 balų
 • santykis tarp planuojamo sertifikuoti produkto eksporto apimties skaitine išraiška (sumuojant nuo projekto pabaigos iki 3 metai po projekto įgyvendinimo) ir projekto vertės – 30 balų
 • į kurią (-as) eksporto rinką (-as) pareiškėjas sertifikuos planuojamus eksportuoti gaminius ir paslaugas – 30 balų

Minimali balų suma yra 30.

 

Finansuota praeitame kvietime: 1.4mln EUR

Max. finansavimas: 144 810 eur

Min. finansavimas: 4 500 eur

Projekto trukmė: max. 24 mėn.

Finansavimo intensyvumas: 50%

Finansavimas yra de minimis pagalba.

 

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • SVV;
 • Nepatiria sunkumų;
 • Nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra
 • Nėra skolų Sodrai ir VMI (paraiškos teikimo dieną);
 • Registrų centrui pateiktos finansinė ataskaitos.

 

REZERVUOKITE JUMS TINKAMĄ LAIKĄ NUOTOLINEI KONSULTACIJAI

Suplanuokite nuotolinį susitikimą kurio metu preliminariai įvertinsime ar Jūsų įmonė atitinka paraiškos reikalavimus, atsakysime į Jūsų klausimus ir pateiksime pasiūlymą paraiškos parašymui bei projekto administravimui. REZERVUOKITE DABAR!

 

MUTATO STIPRYBĖS

Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

 

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.