Europos Horizontas: EIC Accelerator

Europos Horizontas: EIC Accelerator

Finansavimo mechanizmas yra skirtas naujų inovatyvių ir rinką keičiančių technologijų kūrimui, diegimui ir plėtrai, vykdant MTEP veiklas ir komercializuojant jų rezultatus. Jei Jūsų įmonė kuria technologijas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Tinkami pareiškėjai:

 • smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai
 • išskirtiniais atvejais – subjektai, kurių darbuotojų skaičius yra iki 500
 • fiziniai asmenys, kurie planuoja steigti juridinį subjektą

Finansavimo modelis – mišrus, t.y.:

 • nuo TPL 5/6 iki TPL 8: galima subsidija
 • TPL 9: investicija į kapitalą

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

 • Subsidija: iki 2,5 mln. Eur ir iki 70 proc. biudžeto
 • Investicija: nuo 0,5 mln. Eur iki 15 mln. Eur, iki 25 proc. balsavimo teisių 7-10 metų laikotarpiui

Paraiškų pateikimo terminas: 

 • „Trumpa“ paraiška: neribojama
 • „Ilga paraiška“ – artimiausias terminas: 2021-10-06

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.