Eksperimentas

Numatoma kvietimo pradžia: neskelbiama

Praeito kvietimo biudžetas: 70,3 mln. EUR

 

Remiamos veiklos:

 • moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP);
 • įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra;
 • naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

 

Tinkamos išlaidos:

MTEP:

 • techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti;
 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
 • su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui išlaidos;
 • projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių, darbo užmokesčio, atostoginių išlaidos ir su tuo susiję mokesčiai;
 • įrangos nuomos išlaidos;
 • projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
 • netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą.

Infrastruktūra (reikalinga MTEP kūrimui):

 • statinių statybos išlaidos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos.
 • personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai, kompiuterinė technika;
 • patentai, licencijos, praktinė patirtis (know-how);
 • kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

Sertifikavimas (de minimis pagalba):

 • produkto sertifikavimo išlaidos: bandymų, tyrimų, vežimo, pirkimo, dokumentų vertimo, patikrinimo (verifikavimo), siuntimo išlaidos; eksperto atvykimo iš užsienio ir apgyvendinimo išlaidos;
 • sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių, darbo užmokesčio, atostoginių išlaidos ir su tuo susiję mokesčiai;

 

Max. finansavimas:

 • MTEP – 1 200 000 Eur
 • Infrastruktūrai – 3 000 000 Eur
 • Sertifikavimui – 200 000 Eur

Min. finansavimas: 40 tūkst. Eur

 

Projekto trukmė:

 • jeigu yra infrastruktūros veikla – max. 36 mėn. nuo finansavimo sutarties pasirašymo
 • jeigu nėra infrastruktūros veiklos – max. 24 mėn. nuo finansavimo sutarties pasirašymo

 

Finansavimo intensyvumas:

 • Didelė įmonė (nuo 250 darbuotojų) – nuo 25% iki 65%
 • Vidutinė įmonė (iki 250 darbuotojų) –  nuo 35% iki 75%
 • Maža ir labai maža įmonė (iki 50 darbuotojų) –  nuo 45% iki 80%

 

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 • pareiškėjai – viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
 • galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys ar mokslo ir studijų institucijos ir turi būti savarankiškos;

 

REZERVUOKITE JUMS TINKAMĄ LAIKĄ NUOTOLINEI KONSULTACIJAI

Suplanuokite nuotolinį susitkimą kurio metu preliminariai įvertinsime ar Jūsų įmonė atitinka paraiškos reikalavimus, atsakysime į Jūsų klausimus ir pateiksime pasiūlymą paraiškos parašymui bei projekto administravimui. REZERVUOKITE DABAR!

 

MUTATO STIPRYBĖS

Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

 

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.