ECO-Inovacijos LT+

Europos Sąjungos finansavimas gamybinės įrangos pirkimui

 

Ilgametę patirtį turinti Mutato komanda yra pasiruošusi padėti Jūsų įmonei augti ir gauti finansavimą naujos gamybinės įrangos pirkimui. Jei Jūsų įmonė vykdo gamybinę veiklą ilgiau nei metus, Jūsų metinė apyvarta didesnė nei 145 tūkst. EUR. ir per artimiausius trejus metus turite planų pirkti gamybinę įrangą – kreipkitės į mūsų komandą, nes didelė tikimybė, kad rasime Jūsų verslui tinkamą finansavimą. Mes nemokamai patikrinsime Jūsų tinkamumą ir pateiksime pasiūlymą paraiškos teikimui taip pat projekto administravimui.

 

Numatoma kvietimo pradžia: neskelbiama

Remiamos veiklos:  technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Numatomos investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.

Tinkamos išlaidos:

 • Įranga, įrenginiai ir kitas turtas (įsigyjamas turtas turi būti naujas):
  • technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas ir lizingas;
  • tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimas ir lizingas.
 • Projekto vykdymas:
  • darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, kasmetinės atostogos, kompensacijos ir t.t.

Reikalavimai (būtina tenkinti bent vieną):

 • Projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius: proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, esamos įrangos modifikavimas, technologiniai pakeitimai.
 • Projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtos ištekliai ir (ar) žaliavos: žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimas; gaminio pakeitimas (taikant ekologinio projektavimo principus); atliekų antrinis panaudojimas; naujojo produkto gamyba.

Finansuota praeitame kvietime: 21,4 mln. eur

Max. finansavimas: 1,5 mln. eur

Min. finansavimas: 50 tūkst.

Finansavimo intensyvumas: 45% l. mažai arba mažai; 35% vidutinei įmonei.

Finansavimo tipas: negrąžinama subsidija

Projekto trukmė: max. 36 mėn.

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Smulkaus ar vidutinio verslo subjektas;
 • Įmonė veikia ne trumpiau nei 1 metus;
 • Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės nei 145 tūkst. EUR;
 • Nepatiria sunkumų;
 • Nėra skolų Sodrai ir VMI (paraiškos teikimo dieną);
 • Registrų centrui pateiktos finansinė ataskaitos.

 

REZERVUOKITE JUMS TINKAMĄ LAIKĄ NUOTOLINEI KONSULTACIJAI

Suplanuokite nuotolinį susitkimą kurio metu preliminariai įvertinsime ar Jūsų įmonė atitinka paraiškos reikalavimus, atsakysime į Jūsų klausimus ir pateiksime pasiūlymą paraiškos parašymui bei projekto administravimui. REZERVUOKITE DABAR!

 

MUTATO STIPRYBĖS

Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

 

 • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
 • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
 • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
 • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.