AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui

Kvietimas teikti paraiškas AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui

(Tęstinė projektų atranka)

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams. Prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui
 • Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui
 • Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę;
 • Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 • Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti;
 • AEI naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. 

Pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, negali būti prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Tinkamos projekto išlaidos gali būti patirtos nuo 2021-04-22.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Finansavimo suma

 • pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos: iki 1 450 000 Eur
 • vykdančiam ūkinę komercinę veiklą: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: 30 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-06-21 8:00 val. iki 2021-12-31 12.00 val. arba kol užteks lėšų.

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.